Menü

NetDoktorum - Sağlığınızdan Haberiniz Olsun!

Geri Dön

Lyme Hastalığı Nedir? Nedeni, Belirtileri ve Tedavisi

27 Aralık 2017, 00:26

Lyme Hastalığı (Lyme Borreliyoz) Nedir? Nedeni, Belirtileri ve Tedavisi... Etkeni: Borrelia burgdorferi'dir. Tanı Koydurucu Belirtisi: Eritema migrans'dır.


Lyme hastalığı (Lyme borreliyoz), insanlara Ixodes türü sert kenelerle özellikle de Ixodes ricinus tarafından bulaşan Borrelia türlerinin neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur.
Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi'nin neden olduğu, deri, eklemler, kalp ve santral sinir sistemi gibi çok sayıda sistemi tutan, akut ve kronik evrelerle (remisyonlar ve alevlenmeler ile) seyreden multisistemik bir hastalıktır. Lyme hastalığı erken dönemde teşhis edilebilirse tamamen tedavi edilebilen ancak tedavi edilmezse kronik eklem hastalığı ve nörolojik bozukluklarla kendini gösterebilen bir hastalıktır.
Belirti ve Bulgular: En sık klinik bulgu hastalığın erken evresinde etkenin konağa giriş yerindeki deri lezyonu olan erythema migransdır (EM). Eritema migrans hastalık için tanı koydurucu bir bulgudur. Eritema migrans hastaların %60-80‟inde ilk görülen bulgudur; tipik olarak kırmızı makül veya papül olarak başlayıp günler veya haftalarca sürebilir; büyük yuvarlak veya oval bir forma dönüşürken sıklıkla kısmî merkezi iyileşme gösterir. Hastaların çoğunda Eritema migransa yorgunluk, ateş, baş ağrısı, ense sertliği, artralji (eklem ağrısı) veya miyalji (kas ağrısı) gibi diğer akut semptomlar eşlik eder. Bu semptomların tipik özelliği aralıklı olmalarıdır. Bu dönem, genellikle tedavinin kolay komplikasyonların az olduğu dönemdir. Eritema migrans lezyonları genellikle 1 ay içinde kaybolur. Tedavi başlanırsa 2-3 gün içinde geriler. Tedavide antibiyotiklerden yararlanıyoruz. Erken dönemde başlanan tedavi ile tam iyileşme sağlanabilmektedir.
Hastalığın ilerleyip sistemik bir hal almasıyla; Eklemler, Kalp ve Sinir sistemi tutulumu olabilir. Azda olsa göz tutulumu da olabilmektedir.
Tanı: Kene ile temas hikayesi + Klinik bulgular + Serolojik testler ile tanı konur.
Lyme hastalığı tanı; en son benimsenmiş iki aşamalı seroloji (ELISA/IFA ve Western blot) yaklaşımı ile desteklenmiş klinik tanıdır. Lyme şüpheli bütün olgularda serolojik tanıda mutlaka iki-aşamalı test yaklaşımı uygulanır. ELISA ve IFA ilk aşama testleridir. ELISA IFA'ya nazaran daha yaygın olarak tercih edilir. Vakanın serumu bu testlerden biri ile negatif bulunduysa inceleme mevcut serum örneği için sonlandırılır. Eğer serum pozitif veya ara bir değerde pozitif bulunduysa ikinci aşamaya geçilir ve bir immünoblotting test (Western blot) uygulanır
Tedavi: 3-4 haftalık bir antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Yorumlar (0) Soru & Yorum Ekle    Sitede Arama Yap

© 2019 - NetDoktorum - Sağlığınızdan Haberiniz Olsun!

Normal Siteye Dön